nieuws

Woontorens met vijftig bouwlagen in nieuwe Sluisbuurt

regios

Eind 2017 moet de bouw beginnen van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. De nieuwbouwwijk krijgt minimaal 3.000 woningen en 50.000 m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Dat heeft Eric van der Burg, wethouder Grondzaken, op 29 oktober bekendgemaakt. De Sluisbuurt ligt aan het eind van het oostelijke IJ en is een van de laatste grote woningbouwlocaties aan het IJ die ook nabij de binnenstad liggen. In december 2014 had het Amsterdamse stadsbestuur de Sluisbuurt al als versnellingslocatie voor woningbouw aangewezen. De komende maanden zal het stadsbestuur een globaal stedenbouwkundig programma opstellen, inclusief aangepaste grondexploitatie en bouwenveloppen. Deze plannen vormen de basis voor een medio 2016 te nemen investeringsbesluit.

De Sluisbuurt moet een grootstedelijk karakter krijgen met een hoge dichtheid van woontorens met vijf tot maar liefst vijftig woonlagen. Amsterdam wil echter een grote diversiteit aan woningen met ook ruimte voor grondgebonden woningen en zelfbouwwoningen op kleine en grote kavels. Het woningprogramma van ongeveer 300.000 m2 verdeelt Amsterdam onder in 30 procent sociale huurwoningen, 35 procent huurwoningen in de vrije sector 35 procent koopwoningen. Vanaf 2020 moeten alle woningen volgens het Bouwbesluit energieneutraal worden opgeleverd, zodat het grootste deel van de Sluisbuurt klimaatneutraal wordt.

Amsterdam wil 50.000 m2 bvo voor wijkvoorzieningen uittrekken, te weten 20.000 m2 aan basisscholen, een middelbare school, kinderopvang en naschoolse opvang, 20.000 m2 voor een instelling voor hoger onderwijs en 10.000 m2 aan commerciële voorzieningen, waaronder een wijkwinkelcentrum van 2.500 m2 met een grote supermarkt en zorginstellingen. Eind 2018 begint pas de bouw van de eerste onderwijsgebouwen. Bovendien denkt het stadsbestuur aan een hotel als een van de hoogteaccenten. Ook staat Amsterdam open voor een oogbepalend cultureel gebouw op de kop van de Sluisbuurt, zoals filmmuseum Eye een landmark is voor Overhoeks in Amsterdam-Noord.

Amsterdam denkt daarbij aan een theater of museum. Dit toekomstige Sluisplein ligt ideaal voor een grootstedelijke publieke functie, omdat de plek vanaf de hele IJ-oever zichtbaar en bereikbaar is, beargumenteert het stadsbestuur. Om voldoende waterberging te maken wordt binnen de wijk nieuw oppervlaktewater aangelegd. Ook wordt het maaiveld aanzienlijk opgehoogd. Het vorige gemeentecollege stopte de al in 2005 gemaakte plannen voor de Sluisbuurt vanwege de woningmarktcrisis in 2010 in de ijskast.

Het project is voor Amsterdam waarschijnlijk verlieslatend. Destijds had Amsterdam al 87 miljoen euro aan kosten gemaakt. Om de locatie bouwrijp te maken is nog eens 48,7 miljoen euro nodig. Extra geld is nodig voor onder andere de bouw van kademuren, het aanleggen van grachten en/of havens, het opspuiten van extra zand en de aanleg van een fietsbrug. Amsterdam rekent in de Sluisbuurt op 137,2 miljoen euro aan grondopbrengsten. Binnen acht tot tien jaar moet de nieuwe woonwijk dan zijn opgeleverd.

Reageer op dit artikel