nieuws

Rijksvastgoedbedrijf begint marktconsultatie Koepel

regios

Om te peilen welke partijen interesse hebben in de Haarlemse Koepel voert het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie uit. De voormalige gevangenis is eigendom van de Rijksgebouwendienst, die het complex wil verkopen.

Rijksvastgoedbedrijf begint marktconsultatie Koepel

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de omgeving en het bestemmingsplan. Dat betekent dat de gemeente haar stempel kan drukken op de randvoorwaarden waaronder het complex wordt verkocht.

Op 17 september is de gemeentelijke visie op de herontwikkeling goedgekeurd door de commissie Ontwikkeling. Direct daarna zou de markt geconsulteerd worden. Dit traject werd enkele weken uitgesteld omdat het Centraal orgaan voor de Opvang Asielzoekers (COA) de gevangenis tijdelijk in gebruik heeft voor de huisvesting van vluchtelingen.

Nu is de marktconsultatie alsnog begonnen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente willen peilen bij marktpartijen hoe zij denken invulling te kunnen geven aan een nieuwe bestemming voor de Koepel. Voor de herontwikkeling van het complex wordt gedacht aan verschillende thema’s, met een mix van functies als (creatieve) bedrijvigheid, cultuur, vrije tijd en dergelijke. Met de resultaten van de marktconsultatie kan een definitieve nota van uitgangspunten worden gemaakt. Dit is het document voor de daadwerkelijke verkoop van de Koepel.

Meer informatie: www.biedboek.nl.

Reageer op dit artikel