nieuws

Raad van State schorst Haags plan Spuiplein niet

regios

De Raad van State houdt het Haagse bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein in stand. Het plan maakt onder meer een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein mogelijk.

Raad van State schorst Haags plan Spuiplein niet

Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak op 19 november van ’s lands hoogste rechtscollege. De uitspraak betekent dat de gemeente kan beginnen met de sloopwerkzaamheden en de bouwvoorbereidingen in dit gebied. Stichting Nomadisch Paviljoen, Stichting SOS Den Haag en enkele Haagse inwoners hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. De afdeling Bestuursrechtspraak zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan.

Aan het Spuiplein komt een nieuw onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast regelt het bestemmingsplan de herontwikkeling (woningen en huisvesting universiteit Leiden) en sloop van de ‘oude’ gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

De bezwaarmakers verzetten zich tegen bouwhoogte en -volume van het nieuwe onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein. Ook vrezen ze parkeeroverlast en betwijfelen ze de financiële uitvoerbaarheid van het plan. De Raad van State is het met de bezwaarmakers eens dat de bezonningsnormen op een deel van het Spuiplein niet geheel worden gehaald. Maar aangezien de klagers niet nabij het plangebied wonen, verklaart het rechtscollege hun klachten niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er verder geen aanleiding om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.

Reageer op dit artikel