nieuws

Den Haag zoekt woningen voor 2.400 vluchtelingen

regios

Den Haag gaat de komende 1,5 jaar huisvesting regelen voor zo’n 2.400 vluchtelingen. De eerste asielzoekers komen in het lege ministerie van SZW en in twee zorggebouwen.

Den Haag zoekt woningen voor 2.400 vluchtelingen

Dat maakte het Haagse stadsbestuur op 13 oktober bekend. Van deze 2.400 vluchtelingen zijn er 1.700 eerder dit jaar door het Rijk toegewezen aan Den Haag. Met de opvang van de 700 extra vluchtelingen wil Den Haag de nijpende situatie in asielzoekerscentra verlichten. ‘Den Haag wil als stad van vrede en recht bijdragen aan de landelijke opvang van vluchtelingen’, aldus de hofstad. De huisvestingsoperatie gaat Den Haag naar verwachting 25 tot 50 miljoen euro kosten. Den Haag rekent op compensatie vanuit het Rijk.

De opvang komt na een oproep van het kabinet aan de hofstad. Op 12 oktober hebben het Rijk en de gemeenten afgesproken het komende half jaar 10.000 vluchtelingen met een verblijfsstatus over te hevelen van overvolle asielzoekerscentra naar gemeenten. Op korte termijn worden 600 vluchtelingen geplaatst in het oude ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij station Laan van NOI. Deze noodopvang duurt tot de jaarwisseling. Daarna wordt het kantoor omgebouwd voor de huisvesting van een nog onbekend aantal statushouders.

Voormalig zorggebouw De Banjaard aan Scheveningseweg 90 wordt gereedgemaakt voor de opvang van vijftig tot honderd vluchtelingen met een verblijfsstatus vanaf begin 2016. Op een oude Parnassia-locatie aan Kiwistraat 30 in Loosduinen komen veertig minderjarige statushouders. Eerder noemden bronnen de Julianakazerne in Benoordenhout als opvanglocatie. Den Haag sluit niet uit dat de lege kazerne volgend jaar alsnog in beeld komt voor de huisvesting van statushouders. Op 14 oktober moet de Haagse gemeenteraad zich over dit collegevoorstel uitspreken.

Den Haag bekijkt verder met onder meer woningcorporaties welke (sociale) huurwoningen beschikbaar en passend zijn. Bovendien is Den Haag aan het inventariseren of er geschikte locaties zijn voor de huisvesting van grotere groepen statushouders. Ook aan de bouw van tijdelijke woonunits wordt gedacht. Spreiding van statushouders over de stad heeft de voorkeur van de gemeente.

Reageer op dit artikel