nieuws

Begin selectieprocedure kavel 1b Houthaven

regios

De gemeente Amsterdam begint de selectieprocedure voor kavel 1b in de Houthaven. Er wordt gezocht naar een marktpartij die marktwoningen en het parkeren wil ontwikkelen, financieren en realiseren.

Op 28 oktober 2015 is de selectie begonnen en zijn alle relevante stukken op TenderNed (www.tenderned.nl) gepubliceerd. De selectie is op basis van het hoogste bod op het optierecht. Geïnteresseerde partijen kunnen een optiebod uitbrengen. De opgave voor kavel 1b is het realiseren van maximaal honderd marktwoningen en parkeren.

Mede door de vastgestelde ambitie voor de Houthaven om 100 procent klimaatneutraal te bouwen, is het project door het Ministerie van VROM geselecteerd als Excellent gebied. Voor energieneutrale wijken gelden verscherpte EPC-normen. Zo geldt voor de Houthaven een EPC 0,15 als algemene uitgiftevoorwaarde voor alle functies.

Met de inschrijver met het hoogste optiebod wordt een optieovereenkomst gesloten. Deze partij krijgt de mogelijkheid om gedurende twaalf maanden aan de plannen te werken. Binnen deze periode kan hij besluiten om het optierecht uit te oefenen en de grond in erfpacht af te nemen.

Om de nieuwe buurt aan te laten sluiten op de Spaarndammerbuurt, komt er een park op het dak van de Spaarndammertunnel in aanbouw. Het gebied wordt een Amsterdam in het klein, met veel variatie in bebouwing en bevolking. Er komen ongeveer 2.500 woningen. Daarvan is 20 procent bestemd voor sociale huur, de rest wordt marktconform verhuurd of verkocht. In het gebied komen naast woningen verschillende voorzieningen als scholen, horeca, een hotel, een asielzoekerscentrum, zorginstellingen en bedrijfsruimtes.

Reageer op dit artikel