nieuws

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in

regios

Het college van B en W in Amsterdam staat positief tegenover het advies dat de onafhankelijke grondwaardecommissie in juni 2015 uitbracht over de invoering van eeuwigdurende erfpacht.

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in

De commissie heeft een methode geadviseerd waarmee de grondwaarde en de erfpachtkosten kunnen worden bepaald. Ook heeft zij geadviseerd over de uitgangspunten voor het overstappen vanuit het huidige naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel. Het college zal het advies verder uitwerken en begin 2016 de gemeenteraad een voorstel voorleggen over de wijze waarop het advies in het eeuwigdurende erfpachtstelsel zal worden verwerkt. Doelen zijn duidelijkheid en zekerheid over de erfpachtvergoeding voor erfpachters, kopers en hypotheekverstrekkers.

Het college staat positief tegenover de (residuele) bepaling van de grondwaarde door de Woz-waarde te verminderen met de opstalwaarde. De Woz-waarde ligt vast tussen gemeente en eigenaar. Voor commercieel vastgoed heeft de commissie niet alle parameters aangereikt.

De grondwaardecommissie stelt voor om de erfpachter drie betalingsvormen aan te bieden: vaste canon, geïndexeerde canon en afkoop. Het college heeft de voorkeur voor één type canon vanwege de transparantie in de woningmarkt. Een indexcanon, die lager begint dan een vaste canon en vervolgens gelijke tred houdt met de geldontwaarding, ligt het meest voor de hand. Deze keuze zal in de inspraak overigens nog expliciet aan Amsterdammers worden voorgelegd, net als natuurlijk het hele stelsel.

Reageer op dit artikel