nieuws

Overeenkomst woningbouw Boskoop

regios

Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers en de gemeente Boskoop hebben op woensdag 27 november een exploitatie- en verkoopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project De Eylanden in Boskoop. De nieuwe wijk biedt ruimte aan in totaal ongeveer 100 koop- en huurwoningen.

Door de overname van grondposities van diverse partijen, een herprogrammering van het oorspronkelijk woningbouwprogramma en de ondertekening van de overeenkomst, kan de nieuwe wijk nu gerealiseerd worden. Van Omme & De Groot bouw heeft hier in opdracht van Woningborg al zestien koopwoningen in aanbouw. Dit deelproject en de verdere gebiedsontwikkeling waren door het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar in 2012 echter stil komen te liggen.

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door Kuiper Compagnons uit Rotterdam en is de basis voor het ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort door de gemeente ter inzage wordt gelegd. De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt. In november tekenden partijen ook al een koop- en realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 30 woningen in het Parklaangebied te Boskoop.

Reageer op dit artikel