nieuws

Brabant wil meer afstemming detailhandel

regios

Voor een gezonde ontwikkeling van de detailhandel is regionale samenwerking nodig. Dit is het belangrijkste uitgangspunt van het provinciale detailhandelsbeleid dat de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant hebben vastgesteld.

Brabant wil meer afstemming detailhandel

Detailhandelingsontwikkelingen zijn nu vooral een verantwoordelijkheid van individuele gemeenten. Volgens de provincie is een gezamenlijke regionale aanpak ‘noodzakelijk’ om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Zo is er volgens GS minder behoefte aan fysieke winkelruimte. Steeds meer mensen winkelen buiten de eigen gemeentegrenzen of kopen hun spullen via het internet. Daarom moeten ondernemers, ontwikkelaars, gemeenten en beleggers zorgvuldiger afwegen of nieuwbouw van winkels nodig is. Elke nieuwe detailhandelsontwikkeling heeft immers gevolgen voor de bestaande situatie, ook in omliggende gemeenten.

Vanwege de schaalvergroting is de detailhandel daarbij niet meer uitsluitend een lokale, maar een bovenlokale of regionale aangelegenheid. De provincie Noord-Brabant wil daarom samen met gemeenten afspraken maken over de regionale detailhandelsontwikkelingen. Ook marktpartijen, kennisinstellingen en centrummanagers kunnen meewerken aan de opstelling van regionale detailhandelsvisies. Uitgangspunt is concentratie: nieuwe detailhandelsontwikkelingen moeten aansluiten bij de bestaande centra. De visies moeten verder een onderscheid maken tussen perspectiefrijke gebieden en perspectiefarme gebieden.

In januari 2013 publiceerde de provincie de discussienota Detailhandel in Brabant. Daarin werd onder meer aandacht gevraagd voor de grote leegstand in de detailhandel. Van de Brabantse winkeloppervlakte van in totaal 4,7 miljoen vierkante meter staat momenteel 470.000 m2 leeg. Er zijn plannen voor nog eens 470.000 m2 aan nieuwe detailhandelsuitbreidingen.

Reageer op dit artikel