nieuws

Plannen ontwikkeling marineterrein Kattenburg

regios

De gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid willen samen het marineterrein op Kattenburg ontwikkelen tot een openbaar toegankelijk gebied voor recreatie, werken en wonen. De komende jaren verlaat Defensie stapsgewijs het terrein. Op 5 december ondertekenen de ministers Hennis-Plasschaert (Defensie) en Blok (Wonen en Rijksdienst), burgemeester Van der Laan en wethouder Van Poelgeest (Amsterdam) een overeenkomst over de herontwikkeling van Kattenburg.

Plannen ontwikkeling marineterrein Kattenburg

Het terrein heeft een oppervlakte van 14 hectare en ligt vlak bij het Centraal Station. Een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers moet zorgen voor een goede verbinding tussen het station, het marineterrein en de Oostelijke eilanden. Er komt een parkachtig deel met een openbare haven en een gedeelte met cafés en restaurants. Op termijn worden bestaande panden gesloopt en vervangen door nieuwe bedrijven, onderwijsvoorzieningen en woningen. De eerste nieuwbouwwoningen worden naar verwachting over vijftien jaar opgeleverd. Gehandhaafd blijven het gebouw van de Koninklijke Marechaussee, een of twee gebouwen voor de Nationale Reserve en het Depot (Het Scheepvaartmuseum).

Vanwege de slechte vastgoedmarkt is gekozen voor een geleidelijke ontwikkeling van het marineterrein. In de komende jaren zal er ruimte zijn voor experimenten en krijgen de vrijgekomen gebouwen en ruimtes een tijdelijke nieuwe functie. Bij de nieuwbouw staan energiebesparing en duurzame energieopwekking voorop.

Reageer op dit artikel