nieuws

Overeenkomst herstructurering Bosscherveld

regios

De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) gaan samenwerken bij de herstructurering van bedrijventerrein Bosscherveld. LHB stelt specifieke kennis en ervaring beschikbaar en een bijdrage van 2,5 miljoen euro. Dit heeft een positieve invloed op de gemeentelijke grondexploitatie.

Overeenkomst herstructurering Bosscherveld

De herstructurering van het bedrijventerrein Bosscherveld is een van de deelprojecten van het Programma Belvedere. LHB heeft als doel om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Directeur Rob van Midden: ‘De realisatie van de nieuwe Noorderbrug is hét moment om werk te maken van de herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Bosscherveld. Dit wordt verbeterd door de aanleg van nieuwe infrastructuur en door ruimte te saneren en vrij te maken voor nieuwe bedrijvigheid en bedrijven die verplaatst worden ten behoeve van de nieuwe Noorderbrug.’

Vooralsnog ligt de focus op drie deelgebieden: Rondeel, Vredestein en de voormalige groeve Belvedere. Binnenkort worden de betonnen vloeren van voormalige bedrijfspanden verwijderd in de hoek Cabergerweg en Fort Willemweg. Op een bedrijfsterrein bovenaan de Sandersweg wordt een grote hoeveelheid puin ontgraven en vermalen. Op deze terreinen worden in de toekomst nieuwe bedrijven gevestigd.

Reageer op dit artikel