nieuws

Netwerkstad Twente actualiseert Visie Bedrijventerreinen

regios

Vraag en aanbod van bedrijventerreinen zijn tot 2040 in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal goed op elkaar afgestemd. Dat is de belangrijkste conclusie uit de actualisatie van de Visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente uit 2010. Het betekent dat er tot 2040 ongeveer 350 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven kan worden.

Netwerkstad Twente actualiseert Visie Bedrijventerreinen

Welke grond wanneer wordt uitgegeven, wordt bepaald door de vraag waar en in welke gemeente de ontwikkeling het meeste rendement voor Twente oplevert. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De kwaliteit van het aanbod wordt steeds belangrijker. Acquisitie, accountmanagement, bereikbaarheid en beheer worden zo veel mogelijk gezamenlijk aangepakt.

De actualisatie van de Visie Bedrijventerreinen is gebeurd op basis van door onderzoeksbureau Ecorys herberekende cijfers en door een vraag- en aanbodanalyse van de vijf gemeenten voor de lange termijn (tot 2040). Uit deze analyse blijkt dat Twente het goed doet, beter dan in 2010 werd voorzien. Vraag en aanbod van terreinen zijn goed op elkaar afgestemd. De afgelopen twee jaar is binnen de Netwerkstad Twente 30 hectare uitgegeven.

Economische speerpunten in Twente zijn de innovatieve maakindustrie en de logistiek. Beide sectoren ontwikkelen zich positief. Dat resulteert nu vooral in een grotere vraag naar bestaand bedrijfsonroerend goed en op termijn in meer uitgifte van bedrijventerreinen. Voor de korte termijn (tot 2020) komt dat neer op een vraag van 125 à 130 hectare bedrijventerrein voor Netwerkstad Twente. Na de recessie verwachten de Twentenaren een toenemende vraag. Daarom is voor de lange termijn (tot 2040) nog eens circa 225 hectare benodigd. Een deel van het aanbod komt uit hernieuwde uitgifte na herstructurering. Uitbreiding met nieuwe terreinen is daardoor minder nodig. In de vraag kan door de verschillende gemeenten worden voorzien.

Enschede is de eerste gemeente die de Visie Bedrijventerreinen voorlegt aan de gemeenteraad. De overige gemeenten – Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal – volgen de komende maanden. De geactualiseerde Visie Bedrijventerreinen Netwerkstad Twente is in te zien op regiotwente.nl/projecten/ontwikkelagenda-netwerkstad-twente.

Reageer op dit artikel