nieuws

Leegstand boven winkels aangepakt

regios

Het Amsterdamse stadsdeel Centrum gaat meer doen om leegstand boven winkels tegen te gaan. Op verzoek van de SP richt het stadsdeel zich niet alleen op het Wallengebied, maar wordt ook in de rest van het centrum de leegstand bestreden.

Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen bleek dat alleen al in een zestal bekende winkelstraten, waaronder de Kalverstraat en de Utrechtsestraat, ruim 600 etages ongebruikt zijn.

Stadsdeel Centrum gaat niet alleen in een ruimer gebied leegstand bestrijden, maar zal dit ook met verdergaande maatregelen doen. Zo is een procedure voor onteigening begonnen tegen een pandbezitter aan de Nieuwendijk. Deze weigert mee te werken om woningen boven winkels mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel