nieuws

Katwijk onderzoekt varianten N206 met Campri

regios

Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders gaat drie varianten voor de herinrichting van de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Zeeweg onderzoeken op haalbaarheid. Na het raadsbesluit over de inpassing van de RijnlandRoute van september is de gemeente in overleg met ontwikkelaar Campri Vastgoed begonnen met het voorbereiden van de verlegging en verdieping van de N206 en de daaraan gekoppelde bebouwing van Duinvallei.

Katwijk onderzoekt varianten N206 met Campri

Voor de verdieping van de N206 liggen er drie varianten. Bij alle drie wordt gebruik gemaakt van een open tunnelbak. In de eerste variant wordt de N206 tussen de Wassenaarseweg en de Molentuinweg verdiept. De tunnelbak gaat na de Molentuinweg over in de weg op het huidige niveau. In de tweede variant betreft de verdieping hetzelfde stuk, maar komt de weg na de tunnelbak een halve meter onder het niveau van het aangrenzende maaiveld. Bij de derde variant wordt de open tunnelbak verlengd tot nabij het Zeewegviaduct. De weg loopt dan ongeveer 5 meter onder het maaiveldniveau.

Samen met Campri bekijkt het gemeentebestuur in welke mate de ontwikkeling van woningbouw in Duinvallei financieel kan bijdragen aan de herinrichting van dit deel van de N206. Campri Vastgoed is een samenwerking tussen ASR Vastgoed Ontwikkeling en Noorlander Beheer.

Reageer op dit artikel