nieuws

Hoorn zoekt samenwerking tegen leegstand

regios

De gemeente Hoorn wil samen met marktpartijen de leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden oplossen. Prioriteit krijgen de leegstand in de binnenstad, de Nieuwe Steen, het Hof van Hoorn en De Oude Veiling. Dat staat in de Leegstandsnotitie van het Hoornse college.

In totaal staat 9,5 procent van de totale winkelvoorraad leeg. Dat komt ongeveer overeen met het landelijke percentage van 10 procent. Ongeveer 19 procent van de kantoorpanden staat leeg, tegen een landelijk gemiddelde van 15 procent. Op de Hoornse bedrijventerreinen staat ongeveer 6 procent van de panden leeg.

In de notitie constateert het gemeentebestuur dat Hoorn duidelijk moet kiezen welke straten in de binnenstad een winkelfunctie behouden. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de beleving en uitstraling van de openbare ruimte en versterking van de toeristisch-recreatieve functie. Ook de hoge huurprijzen en het faciliteren van schaalvergroting, functiemenging en tijdelijke winkels moeten aan bod komen.

Uit de Leegstandsnotitie blijkt dat de vraag naar kantoorruimte de komende tien jaar structureel lager zal liggen dan in voorgaande jaren. Hoorn ziet veel kans in het stimuleren van hergebruik en herontwikkeling. De gemeente staat daarbij ook open voor de herbestemming van kantoorpanden, mits dat past in de omgeving.

Reageer op dit artikel