nieuws

SMT bouwt Sterrenschool Almere

regios

De gemeente Almere en SMT Bouw & Vastgoed tekenen de komende weken het uitvoeringscontract voor de nieuwbouw van de Sterrenschool in Almere. Het multifunctionele complex  van 4.550 m2 komt in het Homeruskwartier op de hoek Homeruslaan/Nestorstraat in Almere Poort.

De nieuwe ruimte omvat een basisschool, peuterspeelzaal, sportzaal, buurtontmoetingscentrum, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. De Sterrenschool, een vijfsterren kindcentrum voor kinderopvang en primair onderwijs, is momenteel gehuisvest in een tijdelijk onderkomen. Behalve klaslokalen komen in de nieuwbouw ook een centrale balie, mediatheek, aula en centrale werkruimten voor leerlingen.

SMT Bouw & Vastgoed wil in december beginnen met de bouw van het complex, dat is ontworpen door LKSVDD architecten in Amsterdam. Naar verwachting kan de school begin 2015 in gebruik worden genomen.

Reageer op dit artikel