nieuws

Maastrichtse bedrijfsterreinen krijgen meer functies

regios

De Maastrichtse bedrijfsterreinen krijgen een soepeler vergunningsstelsel waardoor er meer functies zoals detailhandel, horeca en kunst op kunnen worden gevestigd. Dat blijkt uit een eerder deze week gepubliceerde nota, meldt ondernemersplatform Wij Limburg.

‘De markt verandert. De vraag naar klassieke bedrijfskavels neemt af. Er is meer behoefte aan functiemenging, samenwerking en ontmoeting’, aldus John Aarts, wethouder Economie van Maastricht. Met de visie Ruimte voor ondernemers zet de gemeente in op het behoud van de bestaande ondernemingen op de bedrijventerreinen. Daarnaast wil men nieuw ondernemerschap mogelijk maken om zo werkgelegenheid te creëren voor de inwoners van de stad en de regio.

De zeventien betreffende bedrijventerreinen zijn van grote waarde voor Maastricht; sociaal en economisch, maar ook ruimtelijk. Met een totale oppervlakte van 600 hectare zijn ze beeldbepalend voor de stad. De ruim zeshonderd bedrijven op de terreinen voorzien in ongeveer 11.000 banen.

Reageer op dit artikel