nieuws

Dronten kan verder met Het Palet

regios

Het gemeentebestuur van Dronten heeft een akkoord bereikt met het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)  over een gefaseerde afname van grond voor de bouw van woonwijk Het Palet. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraad om de ontwikkeling te faseren.

Dronten kan verder met Het Palet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad op 28 november eerst een voorstel voor te leggen tot definitieve aankoop van 39 hectare grond. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, zal een taxatie van de grond plaatsvinden om de exacte prijs te bepalen.

Het derde deel van woonwijk De Gilden heeft de naam Het Palet gekregen. Het stedenbouwkundig concept omvat een landschappelijk raamwerk (het ‘groene casco’). Binnen dit raamwerk bevinden zich ‘groene kamers’ waar kopers, zowel groepen als individuen, veel ruimte krijgen om plannen te ontwikkelen. De naam Het Palet verwijst naar deze ruimte, een palet aan mogelijkheden. De gemeente neemt in Het Palet zeer beperkte regels op in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Met het RVOB is nu overeengekomen dat ook binnen Het Palet de grond gefaseerd afgenomen kan worden.

Reageer op dit artikel