nieuws

‘zet zeeuwse braakmanpolder onder water’

regios

Het onder water zetten van het zuidelijke deel van de Braakmanpolder bij Hoek, ten westen van Terneuzen, is het beste alternatief voor ontpoldering van polders rondom de Westerschelde.

Dat schrijft een onderzoekscommissie onder leiding van voormalig Unilever-topman Floris Maljers donderdag. Voor de verdieping van de rivier moet de provincie zorgen voor natuurcompensatie over een gebied van 300 hectare. Een even groot deel was al door de Vlaamse en Nederlandse overheid aangewezen. In Zeeland ontstond grote commotie nadat de provincie begin dit jaar vijf polders aanwees die onder water zouden kunnen worden gezet. Tientallen boeren in die gebieden voerden veelvuldig actie. De commissie was door de provincie Zeeland ingesteld om diverse alternatieven te onderzoeken. Zij concludeert dat aan ontpolderen niet valt te ontkomen. De zuidelijke Braakmanpolder in Zeeuws-Vlaanderen bestaat momenteel uit droog natuurgebied, bossen en landbouwgrond. Het gebied is rond de 375 hectare groot. Acht agrarische bedrijven zijn er gevestigd en er staat een burgerwoning. De meeste grond is echter in handen van de overheid.

Reageer op dit artikel