nieuws

Zaltbommel zoekt marktpartijen voor herontwikkeling stationsomgeving

regios

De gemeente Zaltbommel is op zoek naar marktpartijen die het voortouw willen nemen bij de herontwikkeling van het gebied gelegen tussen het station en de historische kern van de vestingstad aan de Waal.

Een visie en een voorlopig programma liggen al op tafel. Voor de herontwikkeling van het gebied met een omvang van 16 hectare wordt gedacht aan de bouw van ongeveer 180 appartementen en woningen, ruim 36.000 m2 kantoorruimte, ongeveer 7200 m2 aan voorzieningen voor onder andere voortgezet onderwijs en zwemsport en 2500 m2 commerciële ruimte voor horeca, vergaderen en wellicht fitness. Naar schatting is met de realisering van de plannen een investering gemoeid van 40 à 50 miljoen euro.In samenwerking met Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur en DHV Proces- en projectmanagement heeft de gemeente Zaltbommel een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor dit gebied ontwikkeld. Het betreffende gebied ten zuidoosten van Zaltbommel biedt nu nog een versnipperde aanblik en wordt doorsneden door de Rijksweg A2. Verder zijn er in het plangebied vier bedrijven gevestigd, waaronder een gieterij met ongeveer 150 medewerkers. Verantwoordelijk wethouder R. Hackert over de te nemen stappen om het gebied te kunnen herontwikkelen: ‘Met de gieterij, die nogal wat milieuhinder veroorzaakt, en ook met de overige drie bedrijven in het gebied zijn wij momenteel in gesprek over verplaatsing naar een nieuw te ontwikkelen industrieterrein met een oppervlakte van ongeveer 40 hectare ten zuidoosten van het station.’ De beoogde herontwikkeling schept tegelijkertijd de juiste voorwaarden om de wat verloederde stationsomgeving aan te pakken. Hackert: ‘Het station ligt nu behoorlijk afgelegen en het stationsgebied kun je gerust karakteriseren als sociaal onveilig. Het stationsgebied krijgt in onze plannen een facelift en we willen daar verschillende openbaarvervoerfuncties, ook richting binnenstad, bundelen. NS Vastgoed heeft al toegezegd de benodigde grond tegen een billijke prijs af te staan danwel de plannen mee te financieren.’Zaltbommel verwacht begin 2005 via een pre-selectie drie marktpartijen te kunnen selecteren om de plannen uit te werken. Vervolgens zal in de zomer van 2005 een keuze worden gemaakt uit de drie dan aan het college voorliggende biedingen, zo is het voornemen.     

Reageer op dit artikel