nieuws

woningbouw zuidoost-brabant schiet tekort

regios

In Zuidoost-Brabant worden de komende jaren waarschijnlijk te weinig woningen gebouwd.

Bovendien verrijzen er te weinig goedkope huurhuizen en juist te veel koopwoningen. Dit blijkt uit twee onderzoeken van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) naar de situatie op de regionale woningmarkt. Volgens het onderzoek zijn er te weinig woningen gebouwd om de doelstelling voor 2010 te halen. Dan zouden er 25.000 woningen bijgebouwd moeten zijn in de regio, maar dat aantal wordt mogelijk niet gehaald. In 2005 zijn er slechts 2300 woningen gebouwd, nog niet de helft van de gewenste 5000. In het andere onderzoek zijn de bouwplannen van onder andere woningcorporaties en bouwbedrijven op een rij gezet en afgezet tegen de verwachte behoefte aan woningen. Hieruit blijkt dat er in de regio zo’n 10.000 koopwoningen boven de 186.000 euro te veel staan gepland. Dat hoeven er maar 7.000 te zijn en niet de geplande 17.000 als naar de behoefte in de regio wordt gekeken. Aan de andere kant is het aandeel van te bouwen goedkope huurwoningen – met een huur onder de 510 euro per maand – juist te mager. Het geplande aandeel is 15 procent, oftewel ongeveer 5.200, maar dat zouden er 3500 meer (25 procent) moeten zijn. De problematiek wordt eind augustus besproken met de 21 gemeenten in het SRE.

Reageer op dit artikel