nieuws

Winkelcentrum Zwolle Zuid wordt verdubbeld

regios

Het winkelcentrum van Zwolle Zuid, dat momenteel een oppervlakte heeft van ongeveer 8000 m2, wordt uitgebreid tot circa 16.

00 m2. Ontwikkelaar Provastgoed Nederland gaat eveneens werken aan een verbeterde routing, betere bereikbaarheid en een breder aanbod van winkels. Bovendien worden woningen en parkeerplaatsen toegevoegd. Begin 2006 wordt met de bouw begonnen. Winkelcentrum Zwolle Zuid is alweer twintig jaar oud en is relatief klein voor de ruim 30.000 inwoners in Stadsdeel Zwolle Zuid. Provastgoed voert voor eigen rekening en risico de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum uit, in samenwerking met de eigenaar Altera Vastgoed. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd en naar verwachting wordt in het najaar van 2008 het gehele project opgeleverd aan Altera Vastgoed. De nieuwe winkelruimte zal zowel worden benut door bestaande huurders, waaronder Albert Heijn, als door nieuwe trekkers, waaronder waarschijnlijk de Hema, een grand-café, een viswinkel, een groenteboer en modewinkels. Om het winkelen aantrekkelijker te maken wordt ook een nieuw ‘winkelrondje’ geïntroduceerd. In totaal komen ruim 700 gratis parkeerplaatsen in het gebied, zowel op maaiveldniveau als in een nieuwe parkeergarage. Daarnaast biedt het plan ruimte voor studenten- en eengezinshuisvesting, in totaal ongeveer 120 stuks, gesitueerd in drie torenflats met maximaal veertien verdiepingen. Deze woningen worden ontwikkeld in samenwerking met DLH Ontwikkeling/Trebbe Bouw.     

Reageer op dit artikel