nieuws

Wethouder: bouw alleen huurwoningen in kleine kernen

regios

PvdA-wethouder Geert Wolters van de Drentse gemeente Noordenveld wil de bouw van nieuwe woningen in kleine dorpen over een andere boeg gooien.

De luxe huizen op riante kavels die nu meestal worden gebouwd in kleine uitbreidingsplannen, moeten wijken voor huurwoningen.Wolters zei dat volgens het Dagblad van het Noorden op een PvdA-bijeenkomst in Westerbork tijdens een discussie over het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Dat is het ruimtelijke spoorboekje van de provincie Drenthe. Het POP wordt in juli vastgesteld en geeft antwoorden op vragen waar in de toekomst mag worden gebouwd en waar bijvoorbeeld ruimte is voor de landbouw.Door huurhuizen te bouwen in kleine dorpen kunnen gemeenten en woningcorporaties eenvoudiger sturen. Wolters: ‘Je kunt veel beter rekening houden met de eigen woonbehoefte van zo’n dorp. Koopwoningen worden op den duur weer verkocht. Meestal aan iemand van buiten het dorp. En dan kun je niet tegemoet komen aan de woonwensen van het dorp zelf.’ De wethouder wil daarnaast zijn greep op de bouw van nieuwe woningen verstevigen door projectontwikkelaars en de markt minder de ruimte te geven. Toekomstige woonwijken in Roden krijgen een andere opzet dan het plan de Vijfde Verloting, waar kapitale villa’s op ruim bemeten kavels het beeld domineren. Wolters wil gemengde wijken met een beter evenwicht tussen koop- en huurwoningen. Ook moet er ruimte zijn voor huizen die bestemd zijn voor kwetsbare groepen als gehandicapten of bijvoorbeeld ex-psychiatrische patiënten die begeleid zelfstandig wonen.    

Reageer op dit artikel