nieuws

Voortaan sneller bouwen in Flevoland

regios

Woningbouwplannen en renovatieprojecten in Flevoland kunnen voortaan minimaal twee maanden sneller worden gerealiseerd.

Dat maakte de provincie Flevoland dinsdag bekend. Het merendeel van de nieuwbouwplannen in Flevoland wordt voortaan niet meer getoetst door het provinciebestuur. Flevoland legt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dorpen en steden neer bij de gemeenten. Samen met de gemeenten heeft de provincie de afgelopen maanden een uitgebreide lijst samengesteld, waarbij vrijstelling van het bestemmingsplan kan worden verleend. Die lijst is veel uitgebreider dan voorheen, waardoor gemeenten sneller hun bouwplannen kunnen uitvoeren. Deze verkorte procedure maakt het mogelijk om sneller lokale voorzieningen te realiseren, zoals extra schoollokalen en zorgsteunpunten. Maar ook uitbreidingen van kantoren, winkels en bedrijven binnen de bebouwde kom kunnen nu zonder tussenkomst van de provincie totstandkomen. Dat geldt ook voor de vernieuwing van woonwijken. Een belangrijk punt voor Flevoland, omdat er heel veel renovatie- en herstructureringsprojecten van woonwijken op stapel staan. De nieuwe vrijstellingsregeling betekent overigens niet dat gemeenten nu vrij zijn om overal maar te bouwen. Voor groengebieden en bedrijventerreinen die van bovenlokaal of regionaal belang zijn, moet de provincie nog wel akkoord geven. Verder moet een gemeente alle plannen vier weken ter inzage leggen. Zo hebben tegenstanders de kans bezwaar te maken.     

Reageer op dit artikel