nieuws

vijf architecten voor ontwerp stadskantoor delft

regios

De architectenbureaus Kraaijvanger. Urbis, Mecanoo Architecten, OMA,

udy Uytenhaak Architectenbureau en Soeters Van Eldonk Ponec mogen een schetsontwerp maken voor het nieuwe stadskantoor van Delft, waarvan het nieuwe NS-station onderdeel uit maakt. De vijf zijn geselecteerd uit 35 bureaus, die zich eerder dit jaar hiervoor hebben aangemeld.Deze vijf bureaus hebben inmiddels een uitnodiging gekregen om voor 1 mei hun ideeën voor het nieuwe gebouw uit te werken en een aanbieding te doen. Na een presentatie van de ingediende voorstellen maakt de selectiecommissie in de loop van 2006 een keuze die naar verwachting in september wordt voordragen aan het gemeentebestuur. Na gunning van de opdracht kan die architect het bouwplan uitwerken.In de nieuwbouw komen gemeentekantoren, die nu nog zijn verspreid over de stad. Het stadskantoor wordt gecombineerd met de hal van het nieuwe NS-station Delft. De nieuwbouw komt aan de noordkant van het Stationsplein (aan de kant van de Houttuinen), grotendeels boven de spoortunnel.De bouw van het station en het stadskantoor begint in 2009. Volgens planning wordt het station in 2011 opgeleverd en het stadskantoor in 2013.Het project Spoorzone omvat de bouw van de spoortunnel, een station gecombineerd met een stadskantoor, bijna 1500 woningen en enkele kantoren. Ook komt er een groot stadspark, met waterelementen, fietsvoorzieningen, parkeerfaciliteiten en nieuwe wegen. De planning gaat ervan uit dat de bouw van de tunnel begint in 2008. In dat geval kunnen de eerste treinen in 2011 door de tunnel rijden. Het hele project is afgerond in 2014.De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat investeren samen 344 miljoen euro in het project. Voor de uitvoering draagt de provincie 30 miljoen euro bij, het stadsgewest 11,3 miljoen euro en de gemeente Delft 45,5 miljoen euro. De opbrengsten van de bouw van woningen en kantoren in het gebied leveren een bijdrage op van 78 miljoen euro.

Reageer op dit artikel