nieuws

versnelling nieuwbouw winkelcentrum overkapel

regios

Het gemeentebestuur van Utrecht wil de geplande nieuwbouw van winkelcentrum Overkapel in Overvecht versnellen.

Het huidige winkelcentrum is volledig verouderd. Er loopt al een procedure voor een bouwplan om een nieuw winkelcentrum en 84 koopappartementen te bouwen en de openbare ruimte opnieuw in te richten. Overkapel omvat nu ongeveer 3.400 m2 en telt nogal wat ‘gaten’. Nieuwbouw moet een winkelcentrum opleveren van ongeveer 4.000 m2. De incidenten van de afgelopen periode (jongerenoverlast, vernielingen, brandstichting) zijn aanleiding om te onderzoeken of de sloop/nieuwbouw kan worden versneld. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor de geplande procedure aan te passen en een ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen voor de nieuwbouw van het winkelcentrum.De gemeente zal de provincie vragen versneld de benodigde ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven. Daarna kan de gemeente de bouwvergunning verlenen. Het daadwerkelijke begin van de sloop en de nieuwbouw van het winkelcentrum hangt daarnaast af van overleg met de huidige winkeliers, de ontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum (Redema) en de ontwikkelaar van de woningen (A&M Vastgoed). Een woordvoerder van Redema verwacht dat eind dit jaar, begin volgend jaar, met de sloop kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel