nieuws

versnelling bouw zuidas-dok

regios

Publieke en private partijen zien kansen om de ontwikkeling van de Zuidas-Dok fors te versnellen.

Door het (verder) stapelen van de ondergrondse infrastructuur wordt de aanleg met vier tot vijf jaar versneld en ontstaat de mogelijkheid om een substantieel deel van het vastgoedprogramma eerder te realiseren. Op basis hiervan kan het plan kwalitatief en commercieel sterk worden verbeterd.Kwartiermaker Jan Doets heeft de voorlopige uitkomsten van het reken- en tekentraject gepresenteerd aan de bestuurders van publieke en private partijen die zijn betrokken bij het project Zuidas-Dok. Doets is optimistisch over de haalbaarheid van het plan Zuidas-Dok en verwacht dat de bieding op de aandelen van de Zuidas-Dok onderneming begin 2007 succesvol zal gaan verlopen.Het stapelen van de metrotunnels leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van het project en zorgt voor een versnelling van een substantieel deel van het vastgoedprogramma. Een gestapelde metro biedt de kans om de verbinding met Amstelveen in de Zuidas ondergronds aan te leggen tot en met het kruispunt Boelelaan/Buitenveldertselaan. In het geoptimaliseerde plan ontstaat tussen de noord- en zuidzijde van het projectgebied letterlijk meer ruimte voor vastgoedontwikkeling. Daar kunnen de torenposities worden gesitueerd. De bouw van de metro- en treintunnels biedt de mogelijkheid voor vastgoedontwikkeling erboven tot 30 meter hoogte en daarmee de mogelijkheid om kleinere kavels aan te bieden. Daardoor kan een groter marktpotentieel van projectontwikkelaars worden aangeboord. Dit creëert kansen voor individueel, particulier opdrachtgeverschap.

Reageer op dit artikel