nieuws

Vereniging erfpachters klaagt hoofdstad aan

regios

De Vereniging van Amsterdamse Erfpachters (VAE) spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Amsterdam.

Vrijdag presenteerde de vereniging met de Stichting Observatie Lokale Overheid (SOLO) een zwartboek over het hoofdstedelijk erfpachtstelsel. Met het zwartboek wil de VAE bij de rechter aantonen dat de gemeente Amsterdam handelt in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In Amsterdam wordt meer dan 80 procent van de grond in erfpacht uitgegeven. De gemeente is eigenaar van die grond, maar geeft die tegen betaling in bruikleen. Volgens de VAE leverde dit de gemeente Amsterdam in 2002 414,7 miljoen euro op. De gemeente Amsterdam stelt dat de totale opbrengsten aan erfpacht veel lager waren dat jaar, namelijk 112,5 miljoen euro. Daarvan gaat ruim 25 miljoen rechtstreeks naar het stimuleringsfonds volkshuisvesting. Erfpacht bestaat al meer dan honderd jaar. De VAE meent dat daar in 1900 ook goede redenen voor waren, maar stelt dat deze nu niet meer opgaan. Zo zou de waardestijging van de grond ten goede moeten komen aan de gemeenschap. Dat gebeurt al via onder meer de onroerendzaakbelasting, die stijgt naarmate de waarde van het huis en de grond stijgt. Via de Wet Ruimtelijke Ordening kan de overheid controle houden op het grondgebruik. Ook daarvoor is erfpacht niet meer nodig, aldus VAE. De vereniging vindt erfpacht een achterhaald en onrechtvaardig recht dat de gemeente alle voordelen, en de burger alle nadelen bezorgt. ‘Een constructie met een hoog maffiagehalte’, aldus J. Yang van de VAE. De vereniging verwacht binnen een jaar een eerste rechterlijke uitspraak, maar ook dat de zaak tot de Hoge Raad zal worden uitgeprocedeerd. Een finaal oordeel over het Amsterdamse grondbeleid kan dan ook nog jaren op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel