nieuws

Twee rijksdiensten samen naar nieuw pand in Amersfoort

regios

De Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) verhuizen in juli 2007 naar een nieuw pand van 13.

00 m2 aan de rand van de oude binnenstad van Amersfoort. Het nieuwe gebouw is door architect Juan Navarro Baldeweg ontworpen en moet worden gerealiseerd binnen een budget van 37 miljoen euro. Staatssecretaris Van der Laan van Cultuur heeft daarvoor het groene licht gegeven, nadat zij instemde met een vereenvoudigd ontwerp.Doelmatigheid en functionaliteit zijn gedurende een half jaar uitvoerig onderzocht en besproken. Van der Laan keurde het eerste voorlopig ontwerp af omdat het gebouw te kostbaar en te groot (16.000 m2) dreigde te worden. Ook liet zij de mogelijkheid voor de huur van een bestaand pand onderzoeken. Deze mogelijkheid viel eveneens af omdat het huren duurder uitpakt dan een nieuw te bouwen pand.Het aangepaste ontwerp blijft geïnspireerd op de landschapsschilderkunst van 17e-eeuwse meesters. Het is meer bescheiden van opzet, waarbij vooral de grootte, de inrichting en de voorzieningen zijn teruggebracht. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp, in samenwerking met de twee rijksdiensten, de rijksgebouwendienst en de gemeente Amersfoort.ROB en RDMZ zijn op dit moment nog gevestigd op twee locaties in Amersfoort en in Zeist, maar halverwege 2005 zullen beide diensten één kennisinstituut voor oudheidkundig en monumentaal erfgoed vormen. Met de gemeenschappelijke huisvesting wordt deze samenwerking ondersteund. De nieuwbouw is een van de tien grote architectuurprojecten die door het Rijk worden geïnitieerd.

Reageer op dit artikel