nieuws

‘toezicht op project bos en lommer gefaald’

regios

Het toezicht op de bouw van het vorige week in alle haast ontruimde project Bos en Lommerplein in Amsterdam heeft op alle fronten gefaald.

Vergunningen ontbraken, de controle was ‘amateuristisch’ en gemeente en bouwers hebben steken laten vallen. Dat staat in het rapport van de VROM-inspectie, dat in opdracht van het stadsdeel Bos en Lommer was gemaakt. Minister Dekker heeft gisteren het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat het stadsdeel niet in staat was een groot bouwproject als dat aan het Bos en Lommerplein in goede banen te leiden. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht was slecht georganiseerd en onderbemand. De inspecteur die toezicht hield op de bouw, was niet gekwalificeerd. De opzichter op de bouwplaats omschreef het toezicht tegenover de VROM-inspectie als ‘amateuristisch’. Volgens de inspectie was ook de vergunningverlening niet in orde. Het stadsdeel had die uitbesteed aan de stedelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), die feitelijk autonoom opereerde. Het gevolg was dat met de aanleg van de parkeergarage werd begonnen voordat de vergunning hiervoor formeel was goedgekeurd. De inspectie oordeelt ook hard over de andere partijen die bij de bouw betrokken zijn geweest. Het betonvlechtbedrijf dat de dakconstructie aanlegde, heeft zich niet aan de tekeningen gehouden, waardoor de constructie minder stevig is dan beoogd. Hoofdaannemer Hillen & Roosen heeft het werk van de betonvlechters slecht gecontroleerd, net als de bouwopzichter, die namens projectontwikkelaar en opdrachtgever Multi Vastgoed was aangesteld. Het inspectierapport is opgesteld op verzoek van het stadsdeelbestuur. Het wilde zelf graag een onafhankelijk oordeel over zijn toezicht en vergunningverlening. Eind 2003 concludeerde de VROM-Inspectie al in een regulier gemeenteonderzoek dat in het stadsdeel Bos en Lommer vooral de uitvoering en handhaving van het beleid voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu onder de maat was. In dit onderzoek stelde de inspectie verbeteringen voor. Eind 2005 concludeerde de inspectie in een gesprek met het stadsdeel dat in onder meer de uitvoering en handhaving een ‘grote stap vooruit’ was gemaakt. Op 21 maart 2006 stuurde de inspectie het stadsdeel een brief met de samenvatting van dit gesprek, haar conclusies en verdere afspraken. Het parkeerdak aan het Bos en Lommerplein werd in juni 2004 opgeleverd.

Reageer op dit artikel