nieuws

‘Tekort van 25.000 woningen in Haarlemmermeer’

regios

Bouwfonds Ontwikkeling en Ymere zien mogelijkheden voor de bouw van ten minste 10.

00 woningen in de Haarlemmermeer. Beide organisaties komen tot deze vaststelling nadat zij een viertal verstedelijkingsmodellen voor de Haarlemmermeer hebben geschetst. Bouwfonds en Ymere concluderen in hun rapportage ‘Haarlemmermeer en omgeving: wat kan eigenlijk nog wel?’ dat er in de onmiddellijke omgeving van de Haarlemmermeer in de periode 2010-2020 een locatietekort ontstaat van circa 25.000 woningen. De Nota Ruimte maakt de gestelde woningbouwopgave in de Noordvleugel van de Randstad erg lastig. De problemen vloeien voort uit de beperkende geluidszonering rondom Schiphol en een verbod voor de realisatie van locaties die grenzen aan deze zone. Verder is er in de Duin- en Bollenstreek, in de Nota aangewezen als Greenport, geen verstedelijking van enig formaat toegestaan. Bouwfonds en Ymere doen een procesvoorstel aan de provinciale en gemeentelijke overheden om nu snel op een goede manier in de benodigde locaties in de omgeving van de Haarlemmermeer te voorzien. Zij achten de situatie met name urgent omdat de Noordvleugel van de Randstad op het gebied van woningbouw opvang dient te bieden die past bij de positie als motor van de Nederlandse economie. Vanuit internationaal perspectief dient de regio kwalitatief concurrerende woonmilieus te realiseren om de strijd aan te kunnen met andere grootstedelijke regio’s. Naast kwantiteit is ook de insteek kwaliteit in het rapport onder loep genomen.     

Reageer op dit artikel