nieuws

Streep door 2100 woningen in Hoorn

regios

De Raad van State heeft woensdag het bestemmingsplan voor de bouw van 2100 woningen in Hoorn van tafel geveegd.

Het hoogste bestuursrechtscollege stelde in een uitspraak dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn een groot aantal fatale fouten in het plan hebben gemaakt. De uitspraak is een forse tegenvaller voor Hoorn, omdat de aannemers al begonnen waren met het bouwrijp maken van de bouwgrond. De gemeente hoopte voor 2007 in de eerste bouwfase 2100 woningen te bouwen. In totaal moeten er in het gebied van de Oosterpolder 3300 woningen verrijzen. De gemeente en de provincie hebben de verlening van de bouwvergunningen ten onrechte afhankelijk gesteld van het aantal reeds gebouwde woningen, luidt het rechterlijke oordeel. Op die manier is niet duidelijk wanneer waar welke woningen komen.Ook de ontsluiting van de wijk vormt een groot struikelblok. Omwonenden vrezen veel verkeersongelukken, omdat de gehele wijk slechts via een kaarsrechte weg, de zogeheten Strip, met de buitenwereld zal worden verbonden. Het rechtscollege vindt dat de provincie op zijn minst een gedegen onderzoek had moeten doen naar de verkeersveiligheid van de wegenstructuur in de nieuwe wijk. Verder legt het bestemmingsplan te veel beperkingen op aan een aantal in en rond het bouwgebied gevestigde tuinders. De gemeente Hoorn wil nog geen reactie geven. Ze bestudeert de uitspraak.     

Reageer op dit artikel