nieuws

stadsregio akkoord met visie zuidvleugel

regios

De regioraad heeft positief gereageerd op de langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de Zuidvleugel, het westelijke deel van de Randstad.

Volgens het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel moet het gebied zijn concurrentiepositie binnen de Randstad verder versterken.De regioraad vraagt daarbij aandacht voor de verbetering van de ontsluiting van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Naast andere alternatieven (brug, extra wegen) verdient de mogelijkheid voor de aanleg van een tunnel (Oranjetunnel) daarbij de voorkeur. De visie De Zuidvleugel: motor in de Delta schetst de gewenste ontwikkeling van dit gebied. Behalve het versterken van de mainport Rotterdam en de positie van Den Haag als internationale stad aan zee, moeten de greenports (glastuinbouw) en de clustering van kennisintensieve bedrijven en instellingen worden verbeterd. Daarnaast is een impuls nodig voor de ontwikkeling van groen en water in de regio.In de visie vraagt het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel ten slotte extra aandacht voor de ontwikkeling van de Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht. Het rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel