nieuws

sloop boerengebouwen overijssel populair

regios

In de provincie Overijssel verdwijnt dit jaar voor 90.

00 m2 aan stallen, kassen en schuren. De provincie concludeerde dit woensdag aan de hand van ruim driehonderd aanvragen die boeren indienden voor de subsidieregeling Ruimte voor Ruimte die sloop van bedrijfsgebouwen op het platteland stimuleert.De provincie stelt dat er dit jaar zeventig aanvragen worden toegekend. Met de zogeheten rood-voor-roodregeling worden landschapontsierende gebouwen die leeg komen te staan platgegooid. In plaats daarvan komt natuur, bos of landbouwgrond.De boeren krijgen als tegenprestatie een bouwkavel voor een woning. Met het project wil de provincie verpaupering van leegstaande gebouwen op het platteland voorkomen. Boeren kunnen er ook voor kiezen de vrijgekomen kas of schuur te hergebruiken. Zo is inmiddels een naaiatelier gevestigd in een voormalige stal.

Reageer op dit artikel