nieuws

regionale woningbouwafspraken mogelijk onder druk

regios

Eindhoven en omliggende gemeenten vrezen dat de afspraken die zij hebben gemaakt over de (sociale) woningbouw in hun regio onder druk komen te staan door het nieuwe huurbeleid dat minister Dekker voorstelt aan de Tweede Kamer.

Het is vooral de combinatie van de Heffingswet en de plannen om in het nieuwe huurbeleid, ook voor nieuwbouw, een huurliberalisatie door te voeren die de gemeenten zorgen baart. De gemeenten hebben een gemeenschappelijke brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie VROM. Hierin vragen zij om de huurliberalisatie in ieder geval niet voor nieuwbouw te laten gelden.De Kamercommissie bespreekt de huurbeleidsplannen aanstaande woensdag. Ook minister Remkes heeft een brief ontvangen. Hij vroeg de partijen drie jaar geleden te komen tot afspraken op onder meer het gebied van woningbouw, als alternatief voor herindeling. Hetzelfde kabinet dat om deze dwingende afspraken verzocht, zet deze nu onder druk met dit nieuwe huurbeleid. Door de voorgestelde huurliberalisatie worden huren niet meer alleen bepaald aan de hand van het bekende puntensysteem, maar gekoppeld aan de WOZ-waarde van een woning. Het voorstel van de minister is om de liberalisatie te laten gelden voor woningen met een WOZ-waarde die hoger ligt dan 175.000 euro. Onder die waarden blijven de huren gereguleerd (sociale woningbouw). In de praktijk blijkt het zeer moeilijk te zijn om nog nieuwbouwwoningen te realiseren onder dit bedrag. Volgens de gemeenten is de consequentie van dit beleid dat elke nieuwbouwwijk in een randgemeente direct wordt geliberaliseerd, ondanks de afspraken die Eindhoven en de randgemeenten hierover hebben gemaakt (zogenaamde BOR-afspraken).

Reageer op dit artikel