nieuws

Reconstructie platteland Overijssel kost 1,2 miljard

regios

De reconstructie van het platteland in Overijssel kost ruim 1,2 miljard euro.

Provinciale Staten zijn na een urenlange beraadslaging in de nacht van woensdag op donderdag akkoord gegaan met de ingrijpende herinrichting van het gebied. De reconstructie is nodig omdat de intensieve landbouw, woongebieden en natuur elkaar in de weg zitten. Met het geld worden onder meer bedrijven verplaatst. De herinrichting van het gebied wordt de komende twaalf jaar uitgevoerd. De provincie ontving eerder dit jaar 730 reacties op de plannen, voornamelijk van agrariërs en recreatieondernemers.Het budget wordt voornamelijk besteed aan herverkaveling van land, grondverwerving voor natuur en water, bedrijfsverplaatsingen en het stimuleren van recreatie. Het geld is afkomstig van het Rijk, de Europese Unie, waterschappen, de provincie, gemeenten en private partijen.Directe aanleiding voor de reconstructie was de varkenspestcrisis, eind jaren negentig. Ook in de provincies Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland vindt een reconstructie plaats.     

Reageer op dit artikel