nieuws

proefproject in nederland met ‘community planning’

regios

De gemeente Sittard-Geleen en woningcorporatie ZO Wonen gaan samen met bewoners en alle betrokken partijen een stedenbouwkundig plan opstellen voor de Burgemeester Lemmensstraat (en omgeving) in Geleen.

Het betreft hier een proefproject in Nederland met de Engelse methode community planning. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van VROM.Tempo, creativiteit en duurzaamheid typeren de methode community planning. Een onafhankelijk team, dat nauw samenwerkt met de opdrachtgevers, organiseert een zogenaamd ontwerpfestival. Daarbij zijn de ideeën en meningen van alle deelnemers even belangrijk. De resultaten van het ontwerpfestival worden vervolgens binnen een week aan de buurt gepresenteerd in de vorm van een realistisch stedenbouwkundig plan.Deze interactieve aanpak wordt frequent toegepast in Engeland. De methode is ontwikkeld door de Londense architect/stedenbouwer John Thompson van John Thompson & Partners (JTP). Overes Interactieve Planontwikkeling in Purmerend introduceerde de methode vorig jaar in Nederland en zal samen met JTP de opdracht in Sittard-Geleen uitvoeren. De methode is door Tweede Kamerlid Jelleke Veenendaal onder de aandacht gebracht van minister Dekker van VROM. Het ministerie ondersteunt het proefproject financieel en heeft de gemeente Sittard-Geleen en Zo Wonen benaderd voor deelname. De resultaten gebruikt VROM voor andere projecten. Het ontwerpfestival vindt naar verwachting nog dit najaar plaats.

Reageer op dit artikel