nieuws

procedure verkort voor zes gelderse woningbouwprojecten

regios

Om sneller te kunnen gaan bouwen heeft het Gelderse college van Gedeputeerde Staten besloten om de procedure voor zes woningbouwprojecten in de stadsregio Arnhem-Nijmegen te verkorten.

Voor vier woningbouwprojecten in Malburgen, gemeente Arnhem en twee projecten in de gemeente Lingewaard geeft de provincie toestemming aan de gemeenten een artikel 19, lid 2-procedure te mogen voeren.Door deze beslissing kunnen burgemeester en wethouders zonder verdere tussenkomst vrijstelling verlenen en hoeft er met het bouwen niet gewacht te worden tot de procedure is doorlopen om het bestemmingsplan te herzien. De gemeenten hoeven hiervoor geen verklaring van geen bezwaar meer aan te vragen bij de provincie. Deze procedurele aanpassing kan al snel een tijdwinst van zes maanden per woningbouwproject opleveren. In Arnhem gaat het om bouwprojecten in Malburgen Dijkzone, Malburgen Midden, Malburgen Oost-Bakenhof en Malburgen-West. In de gemeente Lingewaard kunnen de projecten Loovelden fase 3 en De Halden II sneller uitgevoerd worden. In mei besloten GS de regeling toe te passen op de uitbreiding van Ewijk in de gemeente Beuningen, de projectlocatie Beekenoord in Westervoort en in Lingewaard het Laakse voetpad, Viswei-Nije Hof, Bloemstraat fase 4 en 5 en het Kermisterrein. De twaalf projecten zorgen samen voor meer dan 1.000 nieuwe woningen.

Reageer op dit artikel