nieuws

pijnacker-nootdorp tegen komst sloopbedrijven

regios

De gemeente Pijnacker ageert in een brief aan de provincie tegen de mogelijke komst van Haagse autosloopbedrijven naar bedrijvenpark Hebron.

Op 23 mei 2006 heeft de provincie besloten een aanwijzing te geven voor het bestemmingsplan bedrijvenpark Heron. De provincie wil dat 4 hectare van het bedrijventerrein expliciet en uitsluitend wordt bestemd voor de vestiging van autodemontagebedrijven uit de Binckhorst met bijbehorende activiteiten. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is het niet eens met de aanwijzing.Zij is van mening dat het bestemmingsplan dat 10 mei jongstleden door de gemeenteraad is vastgesteld, goed aansluit bij het streekplan van de provincie. Daarnaast is de raad van oordeel dat de economische haalbaarheid van een bestemmingsplan met een specifieke bestemming van 4 hectare voor autodemontage niet aanwezig is en hiermee in strijd is met artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het is immers niet zeker of de autodemontagebedrijven die nu op de Binckhorst zijn gevestigd, wel willen verplaatsen naar deze locatie, zo suggereert Pijnacker.De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil dat de provincie vooralsnog geen gebruik maakt van de aanwijzingsbevoegdheid en eerst een uitspraak doet over het onlangs door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Ook wil de gemeente worden geïnformeerd over eventuele afspraken tussen de gemeente Den Haag, de provincie, het Stadsgewest en de bedrijven op de Binckhorst.

Reageer op dit artikel