nieuws

phanos verwerft grondposities meinerswijk arnhem

regios

Phanos heeft de grondposities verworven van de private grondeigenaren in Meinerswijk te Arnhem.

Phanos wil in samenwerking met de betrokken publieke partijen de ontwikkeling van dit voor Arnhem unieke gebied voor zijn rekening gaan nemen. De gezamenlijke ontwikkeling van Centraal Park Arnhem zal worden gerealiseerd op basis van de door de ministeries VROM en VenW vastgestelde EMAB-status, de Nota Ruimte en de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Deze maken bouwen in het riviergebied onder stringente voorwaarden mogelijk. De verwerving van de grondposities betreft de voormalige eigendommen van Meinerswijk BV, Van der Valk, Van Workum en Ballast Nedam Infra, en heeft een oppervlakte van 135 hectare. De verwerving van 10 hectare van Breevast in de wijk Stadsblokken is nagenoeg afgerond. De gemeente Arnhem, Staatsbosbeheer en Domeinen hebben gezamenlijk ongeveer 144 hectare in bezit. Voorts is nog ongeveer 11 hectare verspreid over diverse eigenaren, waarmee het totale gebied uitkomt op rond de 300 hectare. Phanos staat een uitvoeringsgerichte samenwerking voor met de betrokken publieke partijen om tot planvoorbereiding en -realisering te komen.

Reageer op dit artikel