nieuws

overvecht opgenomen in 56-wijkenaanpak

regios

De Utrechtse wijk Overvecht is opgenomen in de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM.

Overvecht is de vierde Utrechtse wijk op de VROM-lijst. Eerder waren al Zuilen/Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven geselecteerd. Met de 56 wijkenaanpak wil minister Dekker het vernieuwingsproces in deze naoorlogse probleemwijken stimuleren. De wijken kunnen rekenen op extra aandacht van het Rijk. De vernieuwing van Overvecht wordt de komende tien jaar geïntensiveerd. Dit jaar begint de renovatie van 188 huurwoningen aan de Vulcanusdreef en 260 woningen aan de Petersdreef. Verder begint de voorbereiding van de herstructurering van het deelgebied Haifa/Ankaradreef. In Overvecht Noord en Overvecht Zuid komen woonservicezones en begint de bouw van een multifunctionele voorziening (sporthal,jongerencentrum, kerk en opvang) bij sportpark De Dreef.

Reageer op dit artikel