nieuws

Ontslagen ambtenaren handelden in vastgoed

regios

Het ontslag van twee ambtenaren, die naast hun werk en mogelijk met voorkennis handelden in onroerend goed, heeft de gemeente Utrecht 375.

00 euro gekost. Dat blijkt uit de ontslagregeling, die de gemeente Utrecht op last van de bestuursrechter dinsdag openbaar heeft gemaakt. De gemeente weigerde aanvankelijk de in november vorig jaar overeengekomen regeling openbaar te maken, omdat zij dat met de ambtenaren had afgesproken. Het Utrechts Nieuwsblad vocht de geheimhouding met succes aan met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De zaak van de ambtenaren, die actief waren in bv’s op naam van hun echtgenotes, heeft de Utrechtse politiek de afgelopen jaren regelmatig beroerd. Diverse onderzoeken wezen onder meer uit dat het duo op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling had gewekt en zijn nevenactiviteiten – tegen de regels in – nooit bij zijn werkgever had aangemeld. Verder bleek uit onderzoek dat relevante stukken in de archieven ontbraken. Mede omdat de activiteiten van de ambtenaren oogluikend waren toegestaan, zag het dagelijks bestuur van de Domstad geen juridische mogelijkheden om hen te ontslaan. Het bleef bij disciplinaire maatregelen totdat de gemeenteraad vorig jaar het vertrek van het duo eiste.Volgens de lokale Socialistische Partij had de toenmalige burgemeester Opstelten in 1997 al een einde kunnen en moeten maken aan de praktijk van de bouwinspecteur en de ambtenaar van de sociale dienst.

Reageer op dit artikel