nieuws

Nijmegen en Arnhem broeden op hoogbouw

regios

Tot nu toe waren zowel bestuur als bevolking van Arnhem en Nijmegen tegen hoogbouw in de stad.

Maar tijden veranderen en meningen mogelijk ook. Onder de titel Stad in de Wolken vindt tot en met 23 november in beide steden een serie van vijf debatten (met workshops) over hoogbouw in het algemeen en in Arnhem en Nijmegen in het bijzonder plaats. Tot op heden zijn Arnhem en Nijmegen relatief plat gebleven. Maar beide steden bezinnen zich op de toekomst van hoogbouw. In de Manifestatie Stad in de Wolken komen vele vragen aan bod. In Nijmegen voltrekt de discussie zich vooral rond woningbouw. Achter de Hezelpoort in Nijmegen-West wordt bijvoorbeeld mogelijk een gebouw van 120 meter hoog neergezet. Deze woontoren zou, op de 150 meter hoge schoorsteen van Electrabel na, veruit het hoogste gebouw van de stad worden. De toren is onderdeel van zeer voorlopige plannen van Strukton Bouw en Vastgoed om de kop van de spoorzone achter de Hezelpoort te bebouwen. De gemeente Arnhem heeft tien principes over hoogbouw opgesteld als opmaat tot een gemeentelijke hoogbouwvisie. Zijn de steden werkelijk geschikt voor hoge torens? Wat is de impact van hoogbouw op een middelgrote stad? Staan bestuurders en bevolking open voor hoogbouw? En als dat zo is, wat zijn dan de aangewezen plekken? De week bevat een uitgebreid programma van debatten, films, lezingen, stadsexcursies en workshops. Met bijdragen, visies en inzichten van onder meer wethouder Sander van Bodegraven, Wom Korvenius, Jan Hoogstad, Jord den Hollander, gedeputeerde Theo Peters, Paul Depla, Chris Jagtman, Jaap Modder en Hilde Blank.     

Reageer op dit artikel