nieuws

nieuwe pruikentijd verlamt de overheid

regios

In de twaalf jaar dat Duco Stadig wethouder was van Amsterdam heeft hij zich met steeds meer irritatie verbaasd over de toenemende regelzucht.

‘Er is sprake van een ongekend perfectionisme dat steeds vaker zijn doel voorbij schiet.’ Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur. Bij zijn afscheid betitelde de voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening de tijd waarin we leven als de ‘nieuwe Pruikentijd’. Net als in de laat achttiende eeuw ging het tijdens zijn wethouderschap volgens hem niet om de inhoud, maar om de vorm. ‘In Amsterdam zijn 380.000 woningen op het riool aangesloten en Verkeer en Waterstaat wil per se dat ook de nog resterende tweeduizend woonboten worden gerioleerd. Voor de betrokkenen betekent dat een stevige verbouwing aan boord, dus die zijn daar tegen. Alle deskundigen zeggen dat het ecosysteem van onze binnenwateren die tweeduizend inwonersequivalenten per dag makkelijk kan absorberen. Er poepen uiteindelijk ook heel wat vogels, vissen, ratten en dergelijke in. Maar de staatssecretaris is onvermurwbaar: ‘poep is vies voor het milieu en het moet schoon.’De gevolgen van deze en andere ‘overdreven regelzucht’ is volgens de PvdA’er dat burgers hun vertrouwen verliezen in de overheid en ondernemers te lang op vergunningen moeten wachten ‘Stelt u zich eens voor, dat we de helft van al onze regels zouden afschaffen en de vrijkomende menskracht en geld geheel zouden investeren in onderwijs, van kleuterschool tot en met universiteit?’, hield hij zijn toehoorders voor.

Reageer op dit artikel