nieuws

nieuwe inkomenseis geldt voor vijf wijken

regios

Rotterdam voert per 1 juli in de Tarwewijk, Hillesluis, Carnisse, Oud-Charlois en de hotspotgebieden de nieuwe huisvestingsvergunning in.

Door deze maatregel kunnen hier alleen mensen huren die een inkomen hebben uit werk of langer dan zes jaar in Rotterdam of in de Stadsregio wonen. Het gaat in totaal om 20.000 huurwoningen. Het afgelopen jaar is in de hotspotgebieden al geëxperimenteerd met de huisvestingsvergunning. Daarvoor gold de eis dat een woningzoekende een inkomen van minimaal 120 procent van het minimumloon moest hebben. Dit wordt nu gewijzigd in de eis van inkomen uit werk, een inkomen uit dienstbetrekking, zelfstandig bedrijf of beroep, regeling vrijwillig vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering. Het bedrag dat met het ‘inkomen uit werk’ wordt verdiend, moet wel minimaal zo hoog zijn als het bijstandsniveau. Het doel van de nieuwe huisvestingsvergunning is de instroom van kansarmen van buiten de stadsregio te beperken. Door deze maatregel kunnen bewoners, ondernemers en (deel)gemeente zich richten op het verbeteren van het sociale en economische klimaat. In de wijken worden ook huisjesmelkers aangepakt. In de Tarwewijk en Hillesluis wordt bovendien geïnvesteerd in de woningvoorraad.

Reageer op dit artikel