nieuws

nieuw binckhorst: mondiaal en stedelijk

regios

Het gebiedsconcept Nieuw Binckhorst zet Binckhorst neer als een stoer, ondernemend, mondiaal en stedelijk gebied met een eigen aantrekkingskracht en dynamiek.

Het gemeentebestuur heeft gisteren enthousiast gereageerd op het geschetste toekomstbeeld voor Binckhorst. Het college gaat brede ondersteuning organiseren door Nieuw Binckhorst op de agenda van de Zuidvleugel te zetten. Het gebiedsconcept Binckhorst is het resultaat van een studie van de gebiedsonderneming in oprichting: gemeente Den Haag, BPF Bouwinvest en Rabo Vastgoed. Zij is hierin bijgestaan door A2 StadsAdviseurs, Office for Metropolitan Architecture en de Brink Groep. In het tweede kwartaal van 2007 zullen naar verwachting een masterplan, een ondernemingsplan en samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen gereed zijn.Medio januari van dit jaar maakten de gemeente Den Haag, Rabo Vastgoed en BPF Bouwinvest bekend dat zij in een publiek-private samenwerking de komende vijftien tot twintig jaar gaan werken aan de herontwikkeling van het bedrijventerrein de Binckhorst. Dit gebied moet uitgroeien tot een aantrekkelijke binnenstedelijke plek waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het gebied omvat 96 hectare en ligt langs de Utrechtsebaan ingesloten tussen Voorburg en Rijswijk. Het gebied bestaat momenteel voor 68 procent uit bedrijfsruimte, de rest wordt ingenomen door enkele woningen, straten, een begraafplaats, havens en braakliggend terrein.Door intensief ruimtegebruik, hoogbouw tot 140 meter en de verplaatsing van ongeveer 25 milieubelastende bedrijven, zien de partijen ruimte voor ongeveer 5.000 nieuwe woningen, waarvan 30 procent in de sociale sector en maximaal 85.000 m2 nieuwe kantoorruimte. Ook moet de werkgelegenheid in het gebied met ongeveer 30 procent toenemen tot 15.000 arbeidsplaatsen en is er ruimte voor wijkgerichte voorzieningen. De plannen vergen een investering van ongeveer 2 miljard euro.

Reageer op dit artikel