nieuws

netwerkstadprojecten krijgen 8 miljoen euro

regios

Minister Dekker (VROM) heeft aangekondigd middelen beschikbaar te zullen stellen voor twee Netwerkstadprojecten.

De minister kende 4 miljoen euro toe aan het project Hart van Zuid in Hengelo en zegde eveneens, onder voorbehoud van een positief advies van de door de minister in het kader van BIRK ingestelde adviescommissie, 4 miljoen euro toe aan Kennispark Twente in Enschede. De middelen zijn afkomstig uit de zogenaamde BIRK-pot (Budget Investering in Ruimtelijke Kwaliteit), waaruit de minister eerder 14 miljoen euro beschikbaar stelde voor het Netwerkstadproject Muziekkwartier. Voor het project Hart van Zuid betekent deze toekenning dat de exploitatie voor de eerste fase nu sluitend is. Daardoor kan worden begonnen met de realisatie van de ontsluiting van het plangebied voor bovenlokale voorzieningen als het ROC Twente en de stationsomgeving. Hart van Zuid is een herstructureringsproject van een voormalig industrieterrein van 50 hectare tussen station Hengelo en het Twentekanaal. Waar nu nog het beeld wordt bepaald door de grote fabriekscomplexen zal in de nabije toekomst een nieuw, levendig stadsdeel ontstaan. De toezegging voor Kennispark Twente maakt het mogelijk om extra ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan het openbaar gebied en aan de parkeervoorzieningen. Kennispark Twente omvat een scala aan maatregelen om de kennispositie van Netwerkstad Twente (en in het verlengde daarvan van Twente als geheel) te versterken.

Reageer op dit artikel