nieuws

Motie beperking woningverkoop corporaties

regios

GroenLinks en PvdA in Amsterdam willen dat in de gebieden Buiksloterham, Overhoeks, Overamstel en Houthavens sociale nieuwbouwwoningen niet verkocht mogen worden zodra de eerste huurder vertrekt.

Daartoe heeft Michiel Mulder, PvdA-woordvoerder Ruimtelijke Ordening gisteren een motie ingediend. De partijen hebben een meerderheid in de gemeenteraad. Dit moet ook gelden voor grote woningen en zogenoemde wibo-woningen (wonen in een beschermde omgeving). Het gaat om ongeveer 9.500 woningen.

De partijen hadden enige moeite met het convenant ‘Bouwen aan de stad’ dat het college van B en W onlangs met de corporaties onlangs sloot. Daarin zijn maar drie buurten – Zuidas, IJburg en Zeeburgereiland – uitgezonderd van het vervallen van de zogenoemde bouwjaargrens.

Het convenant stuitte deze week op grote bezwaren van commerciële partijen. Deze vonden dat woningcorporaties oneigenlijke voordelen kregen, omdat zij meer woningen mogen verkopen dan voorheen bepaald en het hun ook is toegestaan om in het hogere segment te bouwen. Volgens raadslid Mulder is de schijn van bevoordeling uit de wereld geholpen. ‘Het probleem dat er was, wordt nu tot heel kleine proporties teruggebracht. Woningcorporaties krijgen door het convenant geen privileges ten opzichte van commerciële ontwikkelaars. De verkoop van woningen door de corporaties is sowieso beperkt doordat deze zich ook verplichten om een bepaald aantal woningen aan te bieden op de sociale huurmarkt’, aldus het PvdA-raadslid.

Reageer op dit artikel