nieuws

monumentaal spinhuis wordt hotel-restaurant

regios

De dienst Domeinen, de vermaarde culinaire familie Boer en de gemeente Zwolle tekenden eind vorige week de koopovereenkomst voor het Spinhuis, een oude gevangenis.

Jonnie en Thérèse Boer gaan het Spinhuis, een rijksmonument, herontwikkelen tot hotel-restaurant. Het Spinhuis was als rijksmonument in het bezit van de Rijksgebouwendienst en werd beheerd door Domeinen, onderdeel van het ministerie van Financiën. De familie Boer maakt van het pand een restaurant annex hotel dat zal aansluiten op het nieuwe theater pal naast het Spinhuis. Aangezien Domeinen het monument niet rechtstreeks aan de familie Boer mocht verkopen, trad de gemeente Zwolle op als ‘tussenpersoon’: zij kocht het Spinhuis van Domeinen waarna zij het direct weer doorverkocht aan de familie Boer.Restauratie-architect Maarten Fritz heeft opdracht gekregen voor de bouwkundige restauratie en herinrichting van dit bijzondere monument, dat in 1739 als tuchthuis is gebouwd en tot voor enkele jaren als gevangenis in gebruik is geweest. Bert Verweij, die eerder de verbouwing van de Librije voor zijn rekening nam, geeft het interieur vorm. De renovatie is aan strenge regels gebonden en er moeten bijvoorbeeld allerlei authentieke elementen bewaard blijven. Daarom worden de plannen nauw afgestemd met de Rijksdienst voor de monumentenzorg en de sectie monumenten van de gemeente. De verwachting is dat de familie Boer binnen enkele maanden een vergunningsaanvraag kan indienen. Aangezien voor het Spinhuis uitgebreide procedures moeten worden gevoerd, kan dan waarschijnlijk in de loop van 2007 met de verbouwing worden begonnen.

Reageer op dit artikel