nieuws

mogelijkheden norfolkterrein onderzocht

regios

De gemeente is met marktpartijen in gesprek om te onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden het Norfolkterrein (NFL) en het Noordelijk Havenhoofd (NHH) in Scheveningen bieden.

Het gemeentebestuur heeft voor dit onderzoek een zogenaamde programmabrief vastgesteld, met globale randvoorwaarden en omgevingsfactoren waarmee ze rekening moeten houden. De marktpartijen moeten op basis hiervan hun visie op de locaties geven. De gemeente gebruikt deze visies bij het maken van een stedenbouwkundig plan, dat weer als basis dient voor de concrete invulling van het gebied. Den Haag verwacht volgende week de namen van de marktpartijen bekend te kunnen maken waarmee verder gaat worden gesproken.De commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening is vrijdag geïnformeerd over de programmabrief Planontwikkeling Noordelijk Havenhoofd en Norfolkterrein. Het gaat bijvoorbeeld om uitgangspunten voor een woningbouwprogramma van ongeveer 600 woningen, culturele- en toeristische recreatieve voorzieningen, de verkeersafwikkeling en om randvoorwaarden als milieu en de zeewering. Versterking van de visserijsector is een cruciaal onderdeel van de programmabrief. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): ‘Ik verwacht van de marktpartijen dat ze creatief op de programmabrief reageren, verbeteringen aandragen en met financieel haalbare oplossingen komen. We hebben afgesproken dat de uitkomst van deze marktconsultatie niet bindend is. Het geeft de marktpartijen dus geen garantie voor betrokkenheid bij de vervolgstappen voor de ontwikkeling van het gebied. Het gaat mij om frisse ideeën en verrassende invalshoeken om deze locaties optimaal te kunnen ontwikkelen. Ideeën die aansluiten op de structuurvisie en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de Wereldstad aan Zee.’Eind september presenteren de marktpartijen hun visies aan de gemeente. De gemeente zal hierover aan belanghebbenden een advies vragen. Hierna neemt het college een besluit over welke visie, of welke onderdelen van verschillende visies de gemeente verder gaat uitwerken tot een stedenbouwkundig plan.

Reageer op dit artikel