nieuws

mogelijk fusie drie limburgse corporaties

regios

De woningcorporaties Hestia Groep, Woonpunt en Wonen Limburg willen gaan samenwerken.

Een onafhankelijk bureau onderzoekt wat de voor- en nadelen van schaalvergroting zijn. Mocht het tot een fusie komen dan ontstaat de grootste corporatie in Limburg, met zo’n 50.000 woningen en 540 medewerkers. De verwachte krimp en vergrijzing van de bevolking zorgt voor de noodzakelijke veranderingen in de woningmarkt. Klopt deze prognose, dan zullen vanaf 2010 woningen geleidelijk moeten worden gesloopt en gerenoveerd. Dat kost erg veel geld. Hestia heeft daarom in 2005 in het Regionaal Overleg Woningcorporaties al aangegeven uit te kijken naar vormen van samenwerking. Hestia heeft een verkenning gehouden onder collega-corporaties. ‘Woonpunt en Wonen Limburg zijn actief in andere delen van de provincie. Daarmee is een deel van de kwetsbaarheid te ondervangen. De drie corporaties kijken bovendien hetzelfde aan tegen volkshuisvesting en hebben dezelfde ambities’, lichtte Hestiadirecteur Jack Vinken toe in het Limburgs Dagblad.

Reageer op dit artikel